de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam wordt klant

The X Culture Club is gevraagd een campagne te ontwikkelen voor de bachelor- en masteropleiding die aansluit bij de nieuwe positionering van de UvA. Je leert tijdens je bacheloropleiding niet alleen hoe het recht in elkaar zit, maar ook hoe je het recht kunt inzetten voor een rechtvaardige samenleving. Tijdens je masteropleiding wordt je opgeleid tot verantwoordelijke academische juristen.