beeld&storm

Wat gaan we morgen doen om ervoor te zorgen dat de culturele sector diverser en inclusiever wordt? Dat is de centrale vraag tijdens de eerste editie van Beeld&storm die 10 december plaatsvindt.

actieve dag
Deze conferentie is voor iedereen in de culturele en creatieve sector die actie wil ondernemen. Een dag waar niemand de wijsheid in pacht heeft en waar alle mogelijke onderwerpen de revue passeren. Een dag waar we als sector gezamenlijk gaan bepalen wat er nodig is en wat we kunnen doen. Welke bestaande beelden we los kunnen laten en welke nieuwe zich aandienen.

Bekijk het programma

mix&match-ronde 2 (M)
Als je de x culturele doelgroep wilt benaderen als bezoeker, maker of potentiële werknemer dan vraagt dat om andere accenten in je communicatie. The X Culture Club laat zien hoe dat werkt, zodat je morgen zelf aan de slag kunt met inclusieve communicatie. 

Schrijf je in voor onze workshop!

partners
Beelden&storm is een initiatief van het LKCA en de Federatie Cultuur en is deel van het Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief.

cultuurencreatiefinclusief.nl