de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam wordt klant

UVA Universiteit van Amsterdam Facultiet der Rechtsgeleerdheid

The X Culture Club is gevraagd een campagne te ontwikkelen voor de bachelor- en masteropleiding die aansluit bij de nieuwe positionering van de UvA. Je leert tijdens je bacheloropleiding niet alleen hoe het recht in elkaar zit, maar ook hoe je het recht kunt inzetten voor een rechtvaardige samenleving. Tijdens je masteropleiding wordt je opgeleid tot verantwoordelijke academische juristen.

nieuws: training rijksoverheid communicatiepool

communicatiepool training

Wat is het Zwitserleven gevoel van een Turkse pensionado? Volgende week geven we een training aan de communicatiepool van de Rijksoverheid. Veel mensen voelen zich behalve Nederlander ook Marokkaan, Surinamer of Kaapverdiaan. En combineren de Nederlandse idealen waar zelfontplooiing en je eigen ding doen op nummer één staan, met de sterke familiebanden en eisen die worden gesteld vanuit hun andere cultuur. Onze samenleving wordt steeds diverser, maar houd je daar wel voldoende rekening mee in je campagne? Meer weten? Bel of mail ons.

gemeente amsterdam vraagt txcc voor bewustwordingscampagne

Gemeente Amsterdam ratten

Gemeenten hebben de hulp van inwoners hard nodig om rattenoverlast aan te pakken. Maar hoe spreek je álle Amsterdammers aan? Echt een case voor ons! Na een bureaupitch is The X Culture Club gevraagd door de Gemeente Amsterdam om de bewustwordingscampagne te bedenken die begin maart van start zal gaan.

de rat rukt op in amsterdam