verhaal

communiceren met het Nederland van nu

veel merken laten kansen en omzet liggen

Diversiteit & inclusiviteit is hot topic. Een morele verplichting en ook een kans. Divers en inclusief denken en doen leidt tot meer innovatie, betere communicatie, bredere distributie, meer inspiratie en sterkere merken.

Diversiteit gaat over zichtbare én onzichtbare verschillen tussen mensen. Mensen met verschillende culturele achtergronden. Mannen, vrouwen en non-binaire personen. Mensen met een beperking.

In marketing communicatie wordt inhoudelijk nauwelijks rekening gehouden in campagnes met verschillende behoeften waardoor van een echt inclusieve aanpak nog geen sprake is.

TXCC wil bijdragen aan een inclusieve toekomst. Daarom stellen we graag zaken ter discussie. ‘Humanity’s future depends on empathy’ zei Stephen Hawking. De toekomst van merken ook.

dit is wat wij doen

TXCC ontwikkelt communicatieconcepten. Altijd vanuit het perspectief van doelgroepen. Met betrekking tot een specifiek thema of bepaalde categorie. We praten met doelgroepen, vragen, observeren en connecten. Voelen aan hoe we mensen in beweging kunnen zetten. En welk medium past hierbij? Social media of een sociaal medium zoals een sleutelfiguur? Met een aanpak die recht doet aan het Nederland van nu.

wat beweegt mensen

TXCC is ervan overtuigd dat je pas goede (marketing) communicatie kunt ontwikkelen als je weet wat mensen beweegt. Dat weet je pas als je met hen gesproken hebt. En dat doen we dus. Onze output is gebaseerd op input van de doelgroepen. Altijd.