campagne

alles = makkelijker met NL taal

klant Masterplan Zuidoost
opdracht onderzoek, strategie, concept & uitwerking

Amsterdam Zuidoost kent een aantal wijken waar laaggeletterdheid zeer hoog is. Een belemmering voor veel aspecten in het leven. Uit gesprekken die we met de doelgroep voerden bleek dat het leren van de Nederlandse taal geen prioriteit heeft, het dealen met de dagelijkse problemen is belangrijker. ‘Het leven wordt makkelijker met Nederlandse taal’ werd daarom het uitgangspunt voor communicatie – vertaald naar verschillende levensdomeinen. We starten met ‘Taal en Werk’. Communicatie moet aansporen tot aanmelding bij het TIP (taalinformatiepunt) om gratis Nederlands te leren en meteen gecoacht te worden naar werk. Persoonlijk en laagdrempelig.

beeldliggend_case2000x1400_tipNL_flyer

We laten herkenbare werksituaties zien in hele simpele animaties waarbij werk vinden en houden makkelijker wordt met Nederlandse taal en sporen aan contact op te nemen met TIP. En als het leven makkelijker wordt met Nederlandse taal moeten we het ook makkelijker maken om Nederlands te leren. Bijvoorbeeld door Nederlandse Taal TV via lokale (doelgroepspecifieke) zenders, waarbij bijvoorbeeld een cultuurspecifiek fenomeen als toneel gebruikt wordt om werksituaties te verbeelden gekoppeld aan taalles, waar succesverhalen van taalleerders gedeeld kunnen worden en (lokale) werkgevers het belang van Nederlandse taal voor het vinden en houden van werk uit kunnen dragen.

We richten ons op bewustwording, registratie en gericht op omstanders. De campagne is vertaald en kom je makkelijk tegen; in het OV, bij de kapper, supermarkt, school, het theehuis, de kerk, huisarts of buurthuis. Sleutelfiguren worden ingezet om via WhatsApp de commercials binnen hun achterban te verspreiden. We proberen ook barrières weg te nemen die mensen weerhouden om zich aan te melden zoals; schaamte, alleen naar taalles moeten, of dat er geen taalles in de buurt zou zijn. 

Video afspelen over tip - taalinformatiepunt digibeet
Video afspelen over tip - taalinformatiepunt Groei
Video afspelen over tip - taalinformatiepunt - veilig werken